Case study / studium przypadku

Prognoza rozwoju rynku nawozowego w Polsce w latach 2019-2023

Branża

Energia i środowisko

Cele biznesowe

Pogłębienie wiedzy o rynku

Metodyka

Analiza danych zastanych, Modele własne

Czas realizacji

6
tygodni

Wstęp

Prognoza rozwoju rynku nawozowego wykonana została na zlecenie jednego z czołowych polskich producentów siarki. Celem biznesowym przeprowadzonej analizy było wskazanie trendów i kierunku rozwoju oraz barier w tym segmencie. Podstawą do opracowania raportu była analiza dostępnych danych na temat globalnej i krajowej produkcji nawozów oraz szczegółowa analiza czynników wpływających na przemysł chemiczny i rolny w latach 2019-2023.

Zakres analizy

Światowa produkcja nawozowa

Zużycie nawozów mineralnych w Unii Europejskiej

Czynniki wpływające na przemysł chemiczny i rynek rolny do 2023 roku

Krajowa produkcja nawozowa

Zużycie nawozów mineralnych w Polsce

Zużycie nawozów wapniowych w Polsce

Czynniki wpływające na zużycie nawozów mineralnych

Przesłanki wzrostu zapotrzebowania na nawozy w Polsce

Podstawowe surowce do produkcji nawozowej

Komentarz analityka

Światowa produkcja nawozowa raportowana jest przez dwie organizacje: IFA (International Fertilizer Industry Association) oraz FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Zużycie nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej w 2015 wyniosło prawie 17 tysięcy ton masy składnika pokarmowego, z czego niemal trzy czwarte stanowiły nawozy azotowe. Polska jest jednym z 10 krajów w Unii Europejskiej o najwyższym zużyciu nawozów mineralnych. Wynosi ono ponad 100 kg na hektar użytków rolnych. Od roku 2014 krajowe zużycie nawozów mineralnych dynamicznie rośnie, a w latach gospodarczych 2016/2017 osiągnęło przekroczyło poziom 2 tysięcy ton masy składnika pokarmowego.

Liderem na polskim rynku nawozowym jest Grupa Azoty. Grupę Azoty tworzą krajowi producenci nawozów. Jednostką dominującą jest tarnowska Grupa Azoty S.A, a do jej spółek zależnych należą m.in. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz podległe jej zakłady: GZNF Fosfory i Zakłady Azotowe Chorzów.

Na rynku europejskim Grupa Azoty zajmuje drugie miejsce w produkcji nawozów wieloskładnikowych i trzecie w grupie nawozów azotowych oraz nawozów płynnych.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków