Studio Software

Firma Quantify opracowała dla Software Adam Mateja analizę rynku dla innowacyjnego produktu skierowanego do branży najmu krótkoterminowego. Analiza została opracowana na potrzeby przygotowania biznesplanu i poszukiwania inwestorów. W wyniku zrealizowanego projektu został opracowany raport z rekomendacjami, który obejmował poniższy zakres: • Oszacowanie wielkości i potencjału rynku • Analiza otoczenia konkurencyjnego i analiza SWOT • Identyfikacja najbardziej prospektywnych grup docelowych, ich potrzeby i potencjał zakupowy • Wrażliwość cenowa potencjalnych klientów • Ramy strategii sprzedażowej go-to-market Dzięki rekomendacjom firmy Quantify uzyskaliśmy kluczowe informacje na temat szans biznesowych dla naszego produktu oraz kierunku i sposobach działań marketingowo-sprzedażowych. Wyniki badań elastyczności cen dały nam pełny obraz i wiedzę w jaki sposób realizować politykę cenową.
Właściciel
Studio Software