Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krakowie

Firma badawcza Quantify Research & Consulting przeprowadziła w sierpniu 2016 r. analizę popytu dla projektu inwestycyjnego realizowanego przez Szkołę Muzyczną w ramach POIiŚ 2014-20. Na potrzeby opracowania analizy popytu zrealizowano analizę danych zastanych oraz badania ilościowe z grupami docelowymi projektu. Badania i analizy wykonano starannie i terminowo, a uzyskane wyniki pozwoliły na przygotowanie rzetelnego Studium Wykonalności. Możemy z przyjemnością zarekomendować usługi firmy Quantify wszystkim firmom poszukujących profesjonalnej analizy rynku.
Dyrektor Szkoły
Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krakowie