Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg miały przyjemność współpracy z instytutem badawczym Quantify w obszarze analiz rynkowych dla sektora nawozowego w Polsce. Celem biznesowym prowadzonych analiz było pozyskanie informacji niezbędnych z perspektywy wprowadzania na rynek nowych produktów. Instytut Quantify przeprowadził analizy 3 rynków nawozowych, dostarczając informacji na temat aktualnego wolumenu i przyszłego potencjału rynku, jego segmentacji, jak również obecnych na rynku producentów, dystrybutorów, produktów i cen. Uzyskana wiedza pozwoliła na istotne wsparcie działań strategicznych poprzez priorytetyzację planowanych do wprowadzenia produktów według ich potencjału rynkowego. Dodatkowo, dane na temat segmentów rynkowych oraz obecnych tam produktach i ich cenach stanowiły cenne źródło informacji dla działu handlowego i działu marketingu firmy. Możemy zarekomendować instytut Quantify jako rzetelną firmę badań rynku zorientowaną na dostarczanie cennych informacji wspierających wprowadzanie nowych produktów na rynek.
Prezes Zarządu
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.